Tevékenység

Természetvédelmi műszaki fejlesztések, gyors és részletes adatgyűjtési és monitoring megoldások műszaki hátterének kidolgozása, valamint erdővédelmi, klímavédelmi projektek.


april, 4th 2014

Referenciák és publikációk

 

 

Mérőműszerek tervezése és előállítása

 

Interspect IS 1 - Digitális légi mérőkamera   2006-2009

 

Interspect IS 2 - Digitális légi mérőkamera   2009-2010

 

Interspect IS 3 - Digitális multispektrális légi mérőkamera (4 csatorna: RGB+NIR)   2011

 

Interspect IS 4 - Digitális multispektrális légi mérőkamera (16 csatorna)   2011-2012

 

Interspect IstDS600-1030nmDSLR - Digitális terepi NDVI kamera    2012

 

Multispektrális mikroszkóp – digitális multispektrális mikroszkóp munkaállomás

 

 

Légi felmérések lebonyolítása

 

65 légi távérzékelési projekt lebonyolítása (menedzselés, tervezés, légifényképezés, részvétel a fotogrammetriai munkálatokban)

 

Tanulmányok

 

Bakó G., Eiselt Z. 2006: Halásztelek környezeti állapot felmérése (Halásztelek környezeti állapotának vizsgálata 2007 – 2009) p. 1 - 170 {An environmental study of Halásztelek}, Szent István Egyetem, Gödöllő. Megbízó: Halásztelek Település Önkormányzata

 

Licskó B., Bakó G. 2010: Víz és környezetgazdálkodási célú területfedéses légifelvételek készítési lehetőségei digitális fényképezőgépekkel és a légifelvételek értelmezésével készülő felszínborítás-térképek számítógépen történő előállítása. (2005-2010) VITUKI saját finanszírozású (belső) K+F témajelentés


Bakó G. 2015: UAV és RPAS technológia a légi távérzékelésben Tanulmány, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Budapest p. 1-80, ISBN 978-963-671-300-3

 

Könyvek

 

Halásztelek  -  Helytörténet, földtan, élővilág, táj-felszín alapú változások 1-183 p.  2010, - ISBN 978-963-08-3936-5 Lektorálta: Holakovszky László, Kovács Gábor, Szentgyörgyi József

 

A Duna menti tölgyesek restaurációjának lehetőségei 1-106 p.  2012, - Bakó G., Koncz P., Uzonyi Á., Csathó A., Góber E., Tóth Zs., Besnyői V. - ISBN 978-963-08-4412-3 Lektorálta: Szerdahelyi Tibor, Biró Marianna, Nagy János György

 

Természet- és tájportrék 1-36 p.  2012, - Bakó Gábor, fényképezte: Bakó Gábor, Zsolfdos Csaba, szerkesztette: Góber Eszter. ISBN 978-963-08-4898-5

 

Interpretáció gyorsan és egyszerűen - Raszteres adatokra épülő térinformatikai elemzések hidrológus, természetvédő, biológus és botanikus hallgatók számára - Egyetemi jegyzet SZIE MKK 1-65 p.  2014, - Bakó Gábor, Tolnai Márton, Laczkó Márk, fényképezte és szerkesztette: Bakó Gábor, lektorálta: Harkányiné Székely Zsuzsanna. ISBN 978-963-269-448-1

 

Repülőgépek, helikopterek, amphibiák - Repülő szerkezetek a polgári és tudományos repülésben - Kiállítás katalógus 1-36 p.  2014, - fényképezte: Bakó Gábor, szerkesztette: T. Futaki Csenge. ISBN 978-963-12-0363-9

 

Légi fényképezés a gazdálkodásban és a közszolgáltatásban Arial Photogrammetry in Economy and Public Services - E-Government Tanulmányok XL. - tankönyv 1-126 p.  2014, - Írta és fényképezte: Bakó Gábor, Lektorálták: Licskó Béla és Tózsa István. ISBN 978-963-9753-27-3, Budapest, Corvinus Egyetem

 

 

 

Könyvfejezetek

 

 

Bakó G. 2015 Az özönnövények feltérképezése a beavatkozás megtervezéséhez és precíziós kivitelezéséhez In: Rosalia kézikönyvek 3 pp 17-25

 

 

Bakó G. 2014 Geoinformációs rendszerek és a távérzékelés szerepe a döntéselőkészítésben In: Jeney L. - Hideg É. - Tózsa I. (szerk.) Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. ISBN 978-963-503-564-9. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék - Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárság közös kiadványa. pp 87 - 98 

 

 

 

Digitális kiadványok

 

Halásztelek helytörténeti album (2006) Bakó Gábor, Vincze József, György Ágoston, Megyes Tamás (dupla DVD) Kiadó: Halásztelek település önkormányzata, 2006

 

 

 

Kültéri táblák

 

Halásztelek helytörténeti tábla (2010) Kétoldalú, 3,5 x 2,3 m (információs felület: 260 x 205 cm) Lektorálta: Holakovszky László

 

Katonai Emlékpark - ortofotó-térkép, Pákozd (2013)

 

 

Poszterek

 

A Fővárosi Állat- és Növénykert  a világ legnagyobb terepi felbontású légifelvétel térképén - HUNSPACE-HUNAGI Space Workshop September 23-26, 2010, Visegrád

 

Hungarian high-resolution multispectral aerial remote sensing instruments at vegetation mapping and localization of plant diseases - Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX. 2012. február 24-26. Gödöllő

 

Somlóvásárhelyi vörösiszap minta aktivitás-koncentrációjának ellenőrzése - (Bakó Gábor, Bálintné Kristóf Krisztina, Horváth Márk, Varga Beáta) - XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam 2012. április 24-26., Hajdúszoboszló

 

A magyar táj változásának elemzése 19. századi festmények alapján - (Góber Eszter, Bakó Gábor) - IX. Tájtörténeti Konferencia - A táj változásai a Kárpát-medencében 2012. június 21-22-23., Balatoni Múzeum, Keszthely

 

A távérzékelés, a fotogrammetria, a térképészet és a térinformatika együttesének alkalmazása és csoportunk hazai eredményeinek bemutatása - Combination and application of remote sensing, photogrammetry, cartography and GIS, Presentation of Interspect's results - VI. Magyar Földrajzi Konferencia - 2012. szeptember 5-7., Szegedi Tudományegyetem

 

Távérzékeléses adatgyűjtés komplex környezetinformatikai rendszerekhez. Eszközök, rendszerek és a levezetett adatok megbízhatósága - Gyepgazdálkodás és természetvédelem (Grassland management and nature conservation) nemzetközi konferencia, Budapest - 2013. február 25-26.

 

Combination and application of remote sensing, photogrammetry, cartography - Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, Debrecen - 2013. május 23-24.

 

Detection of Invasive Woody Increment With the Analysis of Landsat Images - (Bakó G., Fülöp GY., Szabó B.) Forum of Young Geoinformaticians 2014, Technical University, Zvolen (Zólyom, Szlovákia) - 2014. június 5-6.

 

 

Szakmai előadások absztraktjai

 

2015. január 29.,  Bányamérés a levegőből – a fotogrammetria Legújabb fejezete, Budapest, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet,     Elérhető térképészeti pontosság az űr-, repülőgépes-, illetve mikro UAV fotogrammetria területén (Bakó G., Molnár Zs. )

 

2015. január 22. Hajdúszoboszló és február 5. Hévíz ,  Mezőgazdasági Workshop     A mezőgazdaság és a természetvédelem konfliktusainak csökkentése térinformatika segítségével (Bakó G.)

 

2014. november 13-15.,  Agricultural Informatics 2014 International Conference, Debrecen,     Detecting invasive woody increment in agricultural areas with Earth Observation technology (Fülöp GY., Bakó G., Szabó B. )

 

2014. június 5-6.,  Forum of Young Geoinformaticians 2014, Technical University, Zvolen (Zólyom, Szlovákia)     Detection of Invasive Woody Increment With the Analysis of Landsat Images (Bakó G., Fülöp GY., Szabó B. )

 

2013. november 21. 09.,  VIII. Kárpát-medencei – I. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia, Budapest    Development and methodology of ecological decision support systems for sustainable improvements and landscape-based environmental protection (Ökológiai szemléletű döntéstámogató rendszerek módszertani kidolgozása a fenntartható fejlesztések, a táj alapú környezetvédelem számára) (Bakó G., Tolnai M.)

 

2013. október 09.,  A Zöld Mozgalmi Koordinációs Tanács ülése, Budapest, Alapvető Jogok Biztosi Hivatala    Környezetinformatikai és természetvédelmi bejelentő rendszer a széleskörű tájékoztatás és a lakosság terület-alapú természetvédelmi meginterjúvolásának elősegítésére (Bakó G., Tolnai M.)

 

2013. május 24.,  Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, Debrecen    Nagysebességű repülőgépes távérzékelés és adatfeldolgozási módszerek

 

2013. április 4.,  HUNAGI konferencia, Budapest Gellért szálló    Távérzékelés az ökoszisztéma szolgáltatások és a környezetterhelés értékelésében

 

2013. március 21-22.,  Kármentesítés aktuális kérdései konferencia, Budapest Hotel Aréna    Távérzékelési adatok elkészítése és értékelése szennyezett területek tervezési és döntéstámogató rendszereihez

 

2013. február 25-26.,  Gyepgazdálkodás és természetvédelem (Grassland management and nature conservation) nemzetközi konferencia, Budapest    Távérzékeléses adatgyűjtés komplex környezetinformatikai rendszerekhez. Eszközök, rendszerek és a levezetett adatok megbízhatósága

 

2012. november 21.,  Új utak a földtudományban, 2012, Budapest - Magyar Geofizikusok Egyesülete - Magyar Földtani és Geofizikai Intézet - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: A termőtalaj mint veszélyeztetett erőforrás. Földtani folyamatok, területhasználat    A távérzékelési, fotogrammetriai és térinformatikai, valamint agrokémiai alapokon nyugvó multispektrális térképezés a mezőgazdaság és a talajkutatás szolgálatában

 

2012. szeptember 5-7.,  VI. Magyar Földrajzi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem,    A távérzékelés, a fotogrammetria, a térképészet és a térinformatika együttese, spektrum, szabatosság és adat-hozzáférhetőség

 

2012. június 21-22-23.,  IX. Tájtörténeti Konferencia, Balatoni Múzeum, Keszthely   A légi régészet története és legmodernebb módszerei

 

2012. május 10-13.,  13th Conference on Geodesy, Kolozsvár - Cluj   Photogrammetry and Remote Sensing with the Latest Digital Aerial Cameras - Fotogrammetria és távérzékelés a legújabb digitális mérőkamerákkal

 

2012. február 24-26.,  Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX, Gödöllő   High-resolution aerial maps of vegetation research Bakó Gábor - Kovács Gábor

 

2011. április 27.,  Budapest   2011 évi környezetvédelmi távérzékelési programok, környezetinformatikai rendszer - Interspect házi konferencia a Greenpeace székházában

 

2010. október 15. Fény, Térkép, Fény – Tér – Kép Távérzékelés, képfeldolgozás, fotogrammetria, térinformatika konferencia, Székesfehérvár   -   Felszínborítás- és flóratérképezés nagyfelbontású légifelvétel-térképek segítségével  -  0,5 – 10 cm terepi felbontású légifelvétel-mozaikok kiértékelési lehetőségei

 

2010. szeptember 23.  HUNSPACE-HUNAGI Space Workshop September 23-26, 2010, Visegrád  -  Extreme large resolution imaging - its advantages and new opportunities

 

2009. november 12. Fény, Térkép, Fény – Tér – Kép Távérzékelés, képfeldolgozás, fotogrammetria, térinformatika konferencia, Dobogókő  -  Kis- és középformátumú digitális  fényképezőgépek a légifelvételezésben

 

2008. november 17.  -  14th Workshop On Energy And Environment – An Environmental Study By High Resolution Remote Sensing

 

 

Rendszeres előadások

 

2008-2012. Távérzékelés a mezőgazdaságban, Távérzékelés a környezetgazdálkodásban - Légifelvételezési módszerek, nagyfelbontású légifelvétel-térkép kiértékelés

 

2010. 11.10., 2012 Távérzékelés - Szent István Egyetem, Gödöllő, Ph.D tárgy  - Távérzékelés alapjai, Távérzékelés a gyakorlatban

 

2011. 11.18., 2012. Távérzékelés és térinformatika - Szent István Egyetem, Gödöllő, Ph.D tárgy  - Korszerű térinformatikai szoftverek /ERDAS 2011, ENVI, CADMap, ArcMap, Global Mapper/

 

2012 - 2014. Távérzékelés a vegetációkutatásbban - Szent István Egyetem, Gödöllő,  

 

 

Részvétel konferencia szervezésében és műszaki lebonyolításában

 

Fotogrammetriai és térszkennelési hét. 2014.október 13 - 17. Budapest

 

Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX. 2012. február 24-26. Gödöllő, nemzetközi konferencia,SZIE Növénytani és Ökofiziológiai Intézet

 

  2011 évi környezetvédelmi távérzékelési programok 2011. április 27., Budapest; - Országos és területi környezetvédelmi programok, felmérések és környezetinformatikai stratégiák megbeszélését, bemutatását célzó találkozó Támogatók: Greenpeace, Interspect

 

 

Folyóirat cikkek

 

   Nemzetközi

 

Bakó G, Tolnai M, Takács Á: Introduction and Testing of a Monitoring and Colony-Mapping Method for Waterbird Populations That Uses High-Speed and Ultra-Detailed Aerial Remote Sensing, Sensors 2014, 14, 12828-12846.

 

Bakó G. - Kovács G. - Molnár Zs. - Kirisics J.- Góber E. -, András Ambrusd A.:The developement of red mud flood environmental information system and the methodology for the spatial analysis of the degraded area, Acta Geographica Debrecina Landscape and Environment - Volume 9. Issue 1. 2015

 

Boglárka Uja, Anita Nagya, Dénes Salátab, Annamária Laborczic, Ákos Malatinszkyd, Gábor Bakóa, Tibor Danyike, Andrea Tótha, Eszter S. Falusia, Csaba Gyuriczaf, Péter Pótig, Károly Penkszaa: Wetland habitats of the Kis-Sárrét 1860–2008 (Körös-Maros National Park, Hungary), Journal of Maps 24 Feb 2015

 

Bakó G, Góber E: Georeferencing archive spy satellite images of Hungary, Coordinates April 2014  p. 50-52

 

Bakó G, Molnár Zs, Góber E:  Developments from Hungary: Multispectral Aerial Cameras Gábor Bakó, Zsolt Molnár, Eszter Góber - GIM International   February 2014.    p. 21-23         

  

Molnár Zs, Bakó G: Rapid Aerial Mapping Methods for Water Management - GEO Informatics  Vol.17 2014. Jan/Febr.    p. 44-45

 

Bakó G, Molnár Zs, Góber E:  Hungarian Hive Stones' Aerial Survey - Professional Surveyor - Special Aerial Mapping Edition  2013/Fall    34 - 35 p. + címlap             Lektorálta: Shelly Cox

 

Gábor Bakó, Györk Fülöp, Boglárka Szabó (2014):  Detection of woody increment with analysis of landsat images in order to detect the invasive tree species - Kartografické listy / Cartographic letters, 2014, 22 (2), 63-71 p.

 

Dobay, G. , Dobay, B., Falusi, E., Fehér, Zs., Penksza, K., Bajor, Z., Lampert, R., Bakó, G., Wichmann, B., Szerdahelyi, T. (2015):  Effects of sport tourism in temperate grassland communities of strictly protected areas of Buda mountains and pilis in Duna-Ipoly National Park - Applied Ecology and Environmental Research

 

  

  Magyar nyelvű

 

 Tudományos

 

Városi térinformatikai és döntéstámogató rendszerek raszter fedvényei – A legutóbbi időszak települési ortofotó felméréseinek tapasztalatai Magyarországon Bakó Gábor, Molnár Zsolt, Góber Eszter – Tájökológiai lapok 12 (2): 285–305. (2014)

 

Lefedettség modellezés távközlési tornyok kihelyezésének, tájban történő elhelyezésének tervezéséhez, légi felmérésből származó téradatok segítségével Bakó Gábor, – Tájökológiai Lapok 14 (2): 117-134. (2016)

 

Detecting invasive woody increment in agricultural areas with Earth Observation technology Györk Fülöp, Gábor Bakó, Boglárka Szabó – Journal of Agricultural Informatics 2015 Vol. 6, No. 1:40-49

 

Spektroszkópiás vizsgálatok alkalmazási lehetőségei a málna, a szamóca és a paradicsom minőségi paramétereinek meghatározására Szuvandzsiev Péter, Bakó Gábor, Helyes Lajos, Pék Zoltán – Kertgazdaság (Horticulture) 2014/március 46 (1) 17-23. p

 

Légifelvételek költséghatékony osztályozási módszereinek kidolgozása az erdőgazdálkodás és a nemzeti parkok számára Bakó Gábor - Gulyás Gábor – Botanikai Közlemények 100(1–2): 63–76, 2013. 63-76. p

 

Légi fotogrammetria Magyarországon 1922 - 1930 között – Távérzékelési Technológiák és Térinformatika - 2013 / 1. Budapest

 

Vegetációtérképezés nagyfelbontású valósszínes- és multispektrális légifelvételek alapján – Kitaibelia XVIII. évf. 1-2. szám pp.: 152–160. Debrecen 2013.

 

Nagysebességű repülőgépes távérzékelés és hozzá kapcsolódó adatfeldolgozási módszerek Bakó Gábor – Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. - Térinformatikai konferencia és szakkiállítrás kiadványa, Debrecen, 2013 - Szerk: Dr. Lóki József, 59-66 p.

 

A légi fotogrammetria kezdetei Magyarországon 1916 – 1925 – Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2012. november 47-55 p.

 

A távérzékelés, a fotogrammetria, a térképészet és a térinformatika együttese, spektrum, szabatosság és adat-hozzáférhetőség – Kockázat - Konfliktus - Kihívás, A VI.Magyar Földrajzi Konferencia absztrakt kötete Szeged, 2012. szeptember 5-7., 7 p.

 

 Légi fotogrammetriai, távérzékelési feladatokra tervezett korszerű digitális mérőkamerák – Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2012. június, 65-83 p.

 

Modern optikai légi távérzékelési módszerek – Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában III. - Térinformatikai konferencia és szakkiállítrás kiadványa, Debrecen, 2012 - Szerk: Dr. Lóki József, 35-41 p.

 

Fotogrammetria és távérzékelés a legújabb digitális mérőkamerákkal – Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XIII. Földmérő Találkozójának kiadványa 2012. május, 25-27 p.

 

Nagyfelbontású magyar multispektrális légi távérzékelési mérőműszerek a vegetációtérképezésben és növénybetegségek lokalizálásának elősegítéséhez – Kitaibelia XVII. évf., 1. szám Vol. 17, No.1 p. 71

 

Nagyfelbontású légifelvétel-térképek alkalmazása a vegetációkutatásban - Bakó Gábor, Kovács Gábor – Kitaibelia XVII. évf., 1. szám Vol. 17, No.1 p. 8

 

Archív légifelvételek digitalizálása - Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2011. június, 65-83 p.

 

A légi távérzékelés szenzorai - Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2011. június

 

Távérzékelési, fotogrammetriai és térinformatikai fogalomtár - Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2011. június, 93-111 p.

 

Multispektrális felvételek alapján készülő tematikus térképek minősége, a terepi felbontás és a képminőség függvényében  -  Tájökológiai Lapok 8 (3): 1–00 (2010)  507-522 p.

 

Új eredmények a nagyfelbontású légifelvételek segítségével történő belvíz- és árvíztérképezésben  - Bakó Gábor, Licskó Béla -  Környezetvédelem Ökológiai, környezettechnológiai és környezetstratégiai szaklap  XVIII./ 3. szám 2010. június  2, 14-15. p.             Lektorálta: Dr. Szlávik Lajos

 

Igen nagyfelbontású légifelvétel-mozaikok készítése kis- és középformátumú digitális fényképezőgépekkel - Geodézia és kartográfia  2010/6  LXII. évfolyam  21 - 29, 49 p. + címlapfotó             Lektorálta: Winkler Péter

 

 

Ismeretterjesztő

 

Radonmérés Halásztelken - Halásztelki Hírmondó - 2007. október; 3-4 p.

 

Távérzékelési módszerek a hulladékkezelés szolgálatában és ellenőrzésében - Hulladéksors szakmai folyóirat XI. - 2010. augusztus  35-36 p.

 

Távérzékelés a klímaváltozás és a felszínborítási változások összefüggésének ellenőrzésében     -  Ma&Holnap folyóirat X. évfolyam 3-4. szám

 

Stratégiai légifényképezés katasztrófasújtott övezetben    - Bakó Gábor, Molnár Zsolt  -  A FÖLDGÖMB 2010/8   4-7 p.

 

A katasztrófa stratégiai légifelvétel-térképezése - Miről árulkodnak a légifelvételek   - Bakó Gábor, Molnár Zsolt  -   Műszaki Magazin  2 0 1 0 / 1 2  62-63 p.

 

Hosszú távú környezeti hatások vizsgálata térben és időben a vörösiszap elöntötte területeken - Környezetvédelem Ökológiai, környezettechnológiai és környezetstratégiai szaklap 2 010 / 5 – 6 . s z ám  18-19 p.

 

Környezetvédelem térben és időben - Beruházás tervezés madártávlatból -   Mérnökújság  2011. január, 26-27 p.

 

Vörösiszap-katasztrófa a levegőből -   Digitális Fotó Magazin 2011/2.  120-122 p.

 

A digitális képalkotás szenzorai -   Műszaki Magazing  2011. május, 60-62 p.

 

Távérzékelt állományok minőségét befolyásoló tényezők - Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2011. április

 

Digitális evolúció - A digitális képérzékelők fejlődése az elmúlt évtizedben - Fotómozaik 2011. június, 24-27 p.

 

A vörösiszap elöntés környezetinformatikai rendszerének elkészítése - Élet és tudomány LXVI. évfolyam, 23. szám, 2011. június, 708-709 p.

 

Katasztrófa és térinformatika - Környezetinformatikai rendszer - National Geographic 2011.10.26.

 

Mérnöki felelősség a tájátalakításban - Mérnökújság XVIII. 12. 2011. december 32-33 p.

 

Új magyar fejlesztésű szenzorok a légi földmegfigyelés szolgálatában – Egy légi tesztsorozat fázisai - AERO XIV. 2012/2. február 20-21 p.

 

Jelenthet-e radioaktív terhelést a vörösiszap? - Bálintné Kristóf Krisztina, Bakó Gábor – Természettudományi Közlöny 143. évf. 3. füzet, 2012. március 134-135 p.

 

Arcfelismerés az interneten, közterületeken és a levegőből – Képzelet és valóság - Bakó Gábor, Molnár Zsolt – Origo 2012. február 29.

 

Közel valós idejű műholdfelvétel-térképek - A NASA által elért legújabb eredmény, hogy a gyors képfrissítésű műholdfelvételeket magas szintű automatizálással értékelik ki. – National Geographic Online 2012. március 26.

 

Az ortofotó és készítési fázisai – Élet és Tudomány LXVII: évfolyam 16. szám, 2012. április, 502-504 p.

 

Távérzékelés a természetvédelemben és a kutatásban - A földmegfigyelés tudománya – TermészetBÚVÁR 67. évfolyam 2012/2. szám, 36-38 p.

 

Mérőkamerák kalibrációja – Fotómozaik, 2012. június, XV. évfolyam 6. szám, 34-37 p.

 

Gyors térképészeti mérések a levegőből – Természettudományi Közlöny 143. évf. 10. sz., 2012. október 470-471 p.

 

A festmény mint kordokumentum - A táj változása egy XIX. századi mű alapján - Góber Eszter, Bakó Gábor – Élet és Tudomány LXVII. évfolyam, 45. sz., 2012. november 9. 1424-1426 p.

 

Régészet a levegőből – A Földgömb 2012. november 66-75 p.

 

A korszerű földmegfigyelő műholdak felbontása – Élet és Tudomány 2013. február 15. 2013/7 211-213 p.

 

Légből kapott térképek (eredeti cím: Repülőgépek a térképészet szolgálatában) – A Földgömb XXXI. évf., 275. lapszám, 86 - 91 p.

 

Génmegőrző erdőtelepítés – TermészetBÚVÁR, 68. évf. 2013/4. 28 - 31 p.

 

Növényi invázió a Balatonnál – Élet és Tudomány LXVIII. évfolyam 2013/35. szám 2013. augusztus 30. 1104-1106. p

 

Leleplezzük a Google Föld rejtélyeit 1. – ORIGO 2013.09.25.

 

Leleplezzük a Google Föld rejtélyeit 2. – ORIGO 2013.10.01.

 

Szuperfelbontású ökológiai vizsgálatok – Természettudományi Közlöny 144. évf. 10. füzet 2013/10. 477-478. p

 

Európa új földmegfigyelő műholdjai – Élet és Tudomány LXIX. évfolyam 2014/5. szám 2014. január 31. 132. p

 

A földmegfigyelő műholdak jövőképe – Élet és Tudomány LXIX. évfolyam 2014/8. szám 2014. február 21. 134-235. p

 

Szuperfelbontású repülő laboratórium, gyors térképészeti mérések Bakó Gábor, Molnár Zsolt, Tolnai Márton, Góber Eszter – TermészetBúvár 69. évfolyam 2012/2. 42-45. p

 

Belvízfelmérés és archív légifelvételek - Természettudományi közlöny / Természet Világa 145/10, 2014. október 474-475 p. - Bakó Gábor

 

A radar távérzékelésről közérthetően - RADARberendezések a világűrben Bakó Gábor – Élet és Tudomány LXIX. évfolyam 2014/47. szám 2014. november 21. 1478-1480. p

 

 

Fontosabb fénykép megjelenések

 

Washington Post * World Environment * National Geographic (H) 2010/október, 2011/október * Magyar Hírlap * Boston Herald * AP Associated Press * The Record * Földgömb * Daily Caller * Philadelphia Inquier  * Otago Daily Times * The Christian Science Monitor * Biodiversity Media Alliance * Digitális Fotó Magazin * Magyar Hírlap  * Építésügyi szemle   2011/október * AP Associated Press  * AgroBio  * Orient Press * Hírszerző * WWF online, WWF (H) * Greenpeace * Greenpeace H, * Origo   2012/február * Yahoo News  * Newstimes * abc News International  * The Spec * Napi Gazdaság  * Greenprofit * Magyar Nemzet  * Palm Beach Post * Bay News * ChemInfo * The Boston Globe  * Road Runner...

 

 

Szervezeti tagságok

 

   Interspect csoport

   Magyar Térinformatikai Társaság

   Magyar földmérési, térképészeti és távérzékelési társaság

   Magyar Hidrológiai Társaság

   Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

 

 

Interjúk, riportok

 

Innovatív magyar fejlesztésű 3 dimenziós légi felmérő rendszer - OzoneNetwork 2014/12.                

Szuperkamerával a szennyeződések ellen - OzoneNetwork 2014/9.                

Örök életet kap a kis magyar Kappadókia 2014.10.10.      Origo           

Élvonalbeli magyar fejlesztés - National Geographic 2013/1.     Knyihár Zsuzsa riportja           

Légifotó fedi fel a környezetszennyezést - 2013.01.04.     Origo           

A világ felülnézetből - 2011.     Holakovszky László

FotóVideó - 2011. december - 2012. január.     Soltész Rezső           

Földgömb - 2012. január 25.

National Geographic – Ahogy a légifotós látja - 2012. február 1.                 

Origo interjú - 2012. február 4.          Molnár Orsolya      

Egyenlítő (TV interjú ) - 2012. február 29.      Sőreghy Zita          

Mister in Budapest  - 2012. április 28.            Tóth Ákos    

Origo - Bárki előcsalhatja fotói rejtett részleteit - 2012. május 22. Straub Ádám

 

 

Konzulens (sikeres, megvédett diplomatéma kiírások)

 

Nagyfelbontású digitális légifelvételek elemzése - A 2010. októberi vörösiszap-elöntés térképi fedvénye és az elöntés statisztikai adatai;

 

A tököli repülőtér felszínborítottsági vizsgálata nagy felbontású légifelvételekkel;

 

Geoinformatikai adatbázisok pontosságának összehasonlító vizsgálata vegetációtérképezés szempontjából;

 

A Mátra vegyi szennyezésekre való érzékenységének térbeli modellezése;

 

Vegetáció térképezés és mikroklíma elemzés nagy felbontású légifelvételek segítségével;

 

Devecser településszerkezeti elemzése a vörösiszap-katasztrófát követően;

 

Külső tájékozás nélküli légifotók alkalmazási lehetőségei ;

 

Városi vasúti területek térképezése és vizsgálata idősoros légifelvételek alapján;

 

Klasszikus vízkémiai paraméterek módszertani vizsgálata légi felméréssel felszíni víztestekben;

 

A Duna Almásfüzitő és Budapest közötti szakaszának árvíz-veszélyeztetettség modellezése;

 

A lágymányosi egyetemi tömb és környékének felszínborítási változásainak távérzékelési, fotogrammetriai módszerekkel pontosított, idősoros térképekkel való bemutatása;

 

A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer hatására bekövetkezett területhasználati változások elemzése egy szigetközi település példáján;

 

Csepel-Királymajor XX. századi területhasználatának idősoros bemutatása archív térképek és légi felvételek alapján;

 

Dunai árvízmodellek pontosságának vizsgálata nagyfelbontású légifelvételek alapján;

 

A vörös iszap katasztrófa közvetlen hatásterületének felületi analízise idősoros térképi rendszerben vizsgálva;

 

Invazív növényfajok elterjedésének vizsgálata nagy felbontású légifelvétel alapján;

 

Települési ortofotó-mozaik osztályozása Budapest XXI. kerületi példán keresztül;

 

 

Opponens (diplomadolgozatok elbírálása)

 

6 alkalommal

 

 

Szakmai gyakorlatvezető

 

31 alkalommal


READ MORE

Interspect Csoport
Az Interspect környezetvédelmi és távérzékelési csoport elsősorban légi felmérésekből és térinformatikai tevékenységből tartja fenn tremészetvédelmi programjait, úgy mint a tájsebek, invazív növényfajok vizsgálatát és az alföldi tölgyes visszatelepítést.