Multispektrális felvételek

Az elektromágneses spektrum különböző tartományaiban rögzített csatornákat (bands) tartalmazó ortofotó-mozaikok készítése

Szabványos és egyedi csatornakiosztás

A digitális multispektrális szenzorok nem csupán az emberi szem által látható spektrális tartományában készítenek felvételeket (RGB elektrooptikai felvételek), a látható fényen kívül más elektromágneses hullámokat is rögzítenek, vagy háromnál több színsávban képzik le a látható tartományt. A különböző spektrális tulajdonságú felvételek különböző jelenségek, felszíni objektumok, folyamatok detektálását segítik elő. A meghatározott spektrumú felvételek az előállított digitális állományok esetében külön csatornákon kerülnek rögzítésre, hogy a felhasználó a kiértékelésükkor a számára legmegfelelőbb kompozitot alkalmazhassa. Leggyakrabban közeli infravörös (NIR), termális infravörös (hőtérképek) és ultraibolya (UV) csatornákkal kiegészített valósszínes ortofotó-mozaikokat készítünk. A szabványos (például Landsat OLI, illetve SENTINEL-2 A-B szenzorok spektrumaihoz igazított) és egyedi, speciálisan beállított spektrális sávszélességű felvételek előállítását is vállaljuk. Ezt saját fejlesztésű szenzoraink, és szakmai tapasztalatunk teszi lehetővé. A végtermék precíz fotogrammetriai eljárással előállított koordinátázott, tetszés szerint szelvényezett légifelvétel-térkép.

Interspect ortofotó
Az Interspect IS3 digitális szenzor multispektrális légifelvétel-térképének valósszínes (RGB), színes infavörös (CIR) és termális infravörös csatornái

Az elektromágneses spektrum légi távérzékelésnél kiemelten értékes közeli infravörös tartománya a 780 - 1400 nm-es tartományban található. Az emberi szem számára láthatatlan sugárzás elektro-optikai úton éppúgy rögzíthető, akár a látható fény. Multispektrális rendszereinkkel nem csupán az ultraibolya és a valósszínes tartomány rögzítése válik lehetővé, de a közeli infravörös tartomány vizuális megjelenítése is. A különböző spektrális tulajdonságú felvételek más és más jelenségek, felszíni objektumok detektálását, különböző folyamatok megfigyelését teszik lehetővé. Az infravörös tartomány olyan növénybetegségek detektálására, beteg növényzettel borított felszínek lehatárolására is alkalmazható, amelyeket szabad szemmel még egészségesnek látnánk a hagyományos felbontású valósszínes ortofotó-térképeken. Így a multispektrális légifelvételezés és a felvételek fotogrammetriai feldolgozásával előállított, EOV, vagy tetszőleges vetületű, nagyrészletességű állományok a megelőzés fontos eszközévé váltak.

Interspect ortofotó
Az Interspect IS3 mérőkamerával 200 km/h repülési sebességgel haladó merevszárnyú repülőgépről készült centiméter terepi felbontású színes infravörös ortofotó részlete a lombkorona jobb oldalán betegséget jelez

Növényi stressz kimutatása, növénybetegségek megelőzése, lokalizálás

A károsodott zöld növényi részek reflexiója lecsökken ebben a spektrális tartományban. A károsodást tápanyaghiány, egy elem túlzott bősége, vízhiány, túlzott vízbőség, fényhiány, túlzott fénybőség és növényi betegségek, károkozók, szennyező anyagok okozhatják. A károsodás pontos okát és típusát igazán pontosan a helyszíni szakértői szemle, a terepi vizsgált deríti ki. A légi távérzékelés a probléma felderítésében és térbeli kiterjedésének megállapításában nélkülözhetetlen. Alaptérképeket, de akár helyszíni GPS készülékbe táplálható beavatkozási tervet készíthetünk az így nyert digitális állományok segítségével. Amennyiben a szakemberek időben hozzájutnak a fotótérképhez, a fertőzések, rovarinváziók elhatárolhatóak az egészséges területektől. Ez különösen azoknál a kártevőknél és betegségeknél jelentős, amelyek ellen nem léteznek kifinomult védekezési módszereink, így a fertőzött lombállományt meg kell semmisíteni, és ügyelni kell, hogy a kártevő ne teleljen át kisebb növényi részben sem a hó alatt, a talajban. Ezért rendkívül fontos, hogy idejében felismerjük, és megállítsuk a károkozó terjedését, a növényzet leromlását.
Mivel a technológia az egészséges és beteg növényállományok elkülönítésére jól alkalmazható, a beavatkozás, a kárelhárítás megtervezéséhez nagyon fontossá vált az utóbbi évtizedekben. A növénybetegségek terjedését sokszor csak úgy akadályozhatjuk meg, amennyiben a beteg állományt kiszelektáljuk. A károk minimalizálása és a költségcsökkentés elsősorban a tervezési fázis alapos, hatékony végrehajtásán múlik.

Kárfelmérés

A multispektrális ortofotók segítségével a vadkár, viharkár, jégárkár és a növénybetegségek, kártevők okozta károk mértéke is pontosabban dokumentálható. A táblák, erdőrészletek ortogonális vetítésű képéről nagy pontossággal körülrajzolhatók, osztályozhatók a degradált foltok. A módszer a veszteségek kiszámítását is segíti.

Precíziós gazdálkodás

A termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodó gazdálkodást a terület talajtani, tápanyag eloszlási, víz ellátottsági és morfológiai tulajdonságainak feltárásán keresztül segíti elő a légi felmérés. A mikro domborzat megismerése önmagában hatalmas lépés, mert a háromdimenziós modellből számos fontos információ levezethető a csapadékvíz gyülekezési vektoroktól az eróziós hatásokon át a kitettségig. A különböző minőségű talajfoltok lehatárolása a nyílt talajfelszín légi feltérképezése mellett a tenyészidőszakban, a növényzet minőségi kategóriáit jelölő folttérkép multispektrális ortofotóról történő térképezésével végezhető el, a gazdálkodó tapasztalataival, helyismeretével, illetve a helyszínen vett talajminták laboratóriumi elemzésével kiegészítve.
Az így nyert folttérképet az erőgépi konzolok is képesek értelmezni, így a megfelelő tápanyag utánpótlási dózisok jutathatók ki a különböző talajfoltokba. A robot repülőgépes és nagyrepülőgépes légi felméréssel a gyomosság is térképezhető, így a kemikáliák célzott kijuttatásával is lehet spórolni, és a környezetterhelés is csökkenthető.
A légi felmérés tehát elsősorban a tápanyag ellátottság, az erózió, a belvízhajlam, az egyéb módon degradált foltok feltérképezésén, illetve a precíziós permetezés elősegítésével támogatja a precíziós gazdálkodást.

Vegetáció térképezés

Az adatbőség általában növeli a felmérések pontosságát, ugyanakkor érdemes az anyagi ráfordítás és az információszerzés mélységének optimális tervezése. A légi távérzékelési feladatok paramétereinek beállításakor olyan költséghatékony módszer kiválasztása a cél, amely kellő megbízhatóságú választ ad az alapkérdésekre.
Éppen ezért fontos tudni, hogy a vegetáció térképek elkészítésénél használt RGB (valósszínes) ortofotók a terepi felbontás növelésével nagyobb információtöbbletet és térképezési megbízhatóságot hoztak, mint amennyit a célfeladathoz megfelelően szűrőzött kisfelbontású multispektrális felvételek alkalmazása eredményez a kis terepi felbontású valósszínes felvételekhez képest. Ezért a gyepterületek, parkok fáinak, illetve erdők felső lombkoronaszinti egyedeinek faji szintű azonosításához, élőhely foltok térképezéséhez nagy terepi felbontású (legalább 5 cm) ortofotók elemzését javasoljuk.
A közeli infravörös és ultraibolya csatornák bevonása nélkülözhetetlen, amennyiben a növénytakaró ökofiziológiai tulajdonságait szeretnénk folttérképre vinni. Ugyanakkor a fás szárú egyedek faji szintű azonosítását és lokalizálását csak következtetéses módon támogatja. A normál színes felvételek terepi felbontásának növelésével azonban feltárul lőttünk az erdő felső lombkoronaszintje, elemezhetővé válik a gyepek foltdinamikája. A textúra, színezet, árnyékhatás és egyéb jellegzetességek határozókulcsok elkészítését tették lehetővé számos társulás és a hazai őshonos, illetve inváziós fajok esetében.
A megbízhatóan és egységesen a felső lombkoronaszint alá látó, országszerte alkalmazható növényfaj meghatározó légi térképészeti megoldások sem a nagyfelbontású színes, sem multispektrális, sem hiperspektrális, se LiDAR vagy radar eljárással nem képeznek létező gyakorlatot. Az ilyen információk általában a tapasztalat hiányában, vagy nem őszinte üzleti magatartás eredményeként jelentkeznek.

Szennyezések felderítése

Bár a passzív optikai eljárások nem látnak be a talaj alá, utalnak a talaj felső rétegeinek nedvességtartalmára, illetve utalhatnak bizonyos kemikáliák jelenlétére is.

Belvíztérképezés

Nagy területek átfogó belvíz veszélyeztetettségi felméréséhez a terepmodell és talajinformációk megismerése mellett az idősoros multispektrális légi felvételezés jelent költséghatékony megoldást.


Sokáig sorolhatnánk a technológia előnyeit és korlátait. A légi felmérések megtervezése és kivitelezése speciális szakterület, amely komoly műszaki hátteret és évtizedes szakmai tapasztalatokat igényel. Amennyiben eljárásaink segíthetik a munkáját, vegye fel a kapcsolatot az adott területtel foglalkozó távérzékelési szakembereinkkel.