Fa-kataszter

Elkészítjük települések, parkok, gazdálkodási területek növényzeti leltárait.

Interspect ortofotó
Ponttérkép fedvény az ortofotón, az adatok vizualizált lekérdezésével

Ajánlatcsomagok a fás szárú vegetáció felmérésére

a) Fa/cserje fajtája
a) Lombkorona ortogonális vetülete
a) Lombkoronával takart felszín területe
a) Lombkorona legnagyobb átmérője
b) Fa/cserje állapota
b) Lomb térfogat
b) A lombkorona csúcsmagassága
c) A fatörzs pozíciója, kerülete és átmérője

Interspect ortofotó
Folttérkép az ortofotón. Az egyes foltok meta adatai a felsorolás szerint tárolásra kerülnek.


A munkafolyamatról

Felméréseink során a légi távérzékelést kombináljuk a terepi felméréssel. A felsorolásban szereplő "a" jelű paraméterek a 3-5 cm terepi felbontású ortofotók interpretálásával és terepbejárással kerülnek felmérésre. Bizonyos esetekben félautomatikus számítógépes osztályozással gyorsítható a folyamat, más esetekben kézi lehatárolás és azonosítás szükséges. Ez elsősorban a vegetáció egymásra épülésétől, a fajoktól és a termőterület adottságaitól függ.
A "b" jelűek esetében a légi háromszögelés manuális, sztereo kiértékelési lehetőségét használjuk ki. Ez egy időigényesebb folyamat, mert minden egyedet, facsoportot egyesével be kell mérni a lehető legpontosabb (+-20 cm) eredmény érdekében. A térfogat adatokat a nagysűrűségű háromdimenziós pontfelhőből származtatjuk, de bizonyos esetekben (pl. egymásra fedés) ez is igényel manuális beavatkozást.
A "c" jelű paraméterek terepi adatgyűjtéssel kerülnek rögzítésre. A terepbejárás, mint ellenőrző szakasz, minden esetben megvalósul.

Interspect ortofotó
A színezett háromdimenziós pontfelhő a légi fotogrammetria nagy denzitású terméke


További információk érhetőek el a felmérési módszereinkről Bakó Gábor disszertációjának 4.7.1. fejezetében (97-107. oldalak).

Tanulmány letöltése