HRAMN

Nómenklatúra

A Nagyfelbontású Repülőgépes Monitoring Hálózat felszínborítási kategóriái

LC (Felszínborítás, Land Cover)

jelölése és rövid megnevezése

A kategória rövid leírása

Egységes jelrendszer

kódja

1

Fás szárú vegetáció lombkorona borítása

Szabad térállású fák lombkoronái, illetve az egybefüggő facsoportok felső lombkorona kontúrja

#B6F9EA

2

Lékek az erdők lombtakarójában

Erdők fái között megjelenő lombkorona borítás nélküli felületek

#F0EDC1

21

Az aljnövényzetig értelmezett lékek

 

#F0EDC1

22

A felső lombkoronaszint felnyílása

Zárt közbenső lombkoronaszintű lékek

#F0EDC1

23

Holtfával borított lékek

Ágakkal, holtfával vagy rőzsehalmokkal sűrűn borított lékek.

#F0EDC1

3

Mesterséges objektumok

Épített objektumok, épületek, kerítések, műtárgyak, táblák, és egyéb mesterságes létesítmények

#D6A4A9

4

Borításmentes vízfelületek

Vízfelület, amelyre nem fed rá növényzet, nem takarja mesterséges objektum

#B3D6F9

41

Lápok

Vizenyős területek, ahol a talaj tőzegből (tőzegmoha és más humifikálódott-tőzegesedett növényi eredetű anyagokból) áll. Állandóan nedvesség alatt álló, elvileg soha ki nem száradó területek.

#EAF1DD

42

Szárazföldi mocsarak

Édesvizű mocsarak

#8DB3E2

422

Hínaras mocsárfelület

Mocsár, amelyben hínaras figyelhető meg

#8DB3E2

43

Állóvizek

Tavak, tározók

#B8CCE4

432

Hínaras állóvízfelület

Borításmentes vízfelület, amelyben hínaras figyelhető meg

#B8CCE4

433

Úszó növényzetfolt

Úszóláp, úszó növényzetfolt, úszó gyékénysziget

#B8CCE4

44

Folyóvizek

Csermelyek, patakok, folyók, folyamok vízfelületei

#DBE5F1

442

Hínaras folyóvízfelület

Borításmentes vízfelület, amelyben hínaras figyelhető meg

#DBE5F1

45

Nádasok

Náddal borított területek

#EBBE34

450

Vízfelület nádasban

A nádason belül megtalálható borításmentes vízfelület

#EBBE34

451

Nádvágás során feltisztult felület

Borításmentes vízfelület, amely alatt nádvágás nyomai figyelhetők meg

#EBBE34

453

Homogén nádas

Nagyjából egykorú nádfelület

#EBBE34

455

Nádas felritkulása

Ismeretlen okból degradált, szegmentált, összeomló nádas

#EBBE34

5

Kopár talaj

Földutak, tömörödött felső rétegű talajok, döngölt föld, növényzet nélkül

#CBBAB6

6

Gyepek

Természetes gyepek, természetközeli rétek

#D6E3BC

61

Nedves, üde gyepek

Láprétek, mocsárrétek, üde gyepek

#D6E3BC

62

Magaskórósok

Száraz, sziki, lápi és mocsári, illetve ruderális területeken megjelenő magaskórósok

#D6E3BC

631

Zárt szárazgyepek

Zárt sziklagyepek, erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek

#D6E3BC

632

Nyílt szárazgyepek

Nyílt homokpusztagyepek, mészkedvelő nyílt sziklagyepek, nyílt szilikátsziklagyepek és törmeléklejtők

#D6E3BC

7

Karrok, kopár sziklák

Omladékok, sziklafalak, sziklák, kőzetkibúvások, kőtengerek

#F1F5F6

8

Mesterséges burkolatok

Betonozott, aszfalttal borított, térkövezett felületek

#374134

9

Antropogén területek

Sűrűn beépített, az építmények és szilárd burkolatok között nem természetes vegetációval borított egybefüggő területek, amelyek részletesebb elemzése az adott mintaterületen nem releváns

#EBBEBD

91

Városi zöldfelületek

A belterület szövetébe tartozó, növényzettel borított területek. Ide tartoznak a városi parkok és a növényzettel borított temetők.

#FDE9D9

92

Intenzíven igénybevett városi zöldterületek

Kempingek, sportpályák, szabadidőparkok, golfpályák, lóverseny-pályák stb. 

#FBD4B4

11

Nyersanyag kitermelés  

Külszíni nyersanyag kitermelés (homokbányák, kőfejtők) vagy egyéb anyagok 

kitermelése (külszíni fejtésű bányák)

#E36C0A

12

Depóniák, lerakóhelyek, meddőhányók

Bányászati, ipari és lakossági eredetű, elsősorban inert vagy kommunális hulladék lerakóhelyek, illetve meddőhányók.

#E36C0A

13

Építési területek

Építés alatt álló területek, föld- ill. fekükőzet kitermelés, földmunka, felületek átalakítása által érintett területek

#CA6008

14

Mezőgazdasági területek

Gabonatermelés, szántóföldi zöldségtermelés, takarmány-termelés, kapásnövények és két évnél nem régebben felhagyott parlagterületek

#FFC000

15

Szőlőültetvények

Szőlővel telepített területek

#FFD525

16

Gyümölcsösök

Gyümölcsfákkal és cserjékkel telepített földrészletek: homogén kultúrák, vagy vegyes gyümölcsfajták, gyümölcsfák stabilan gyepes köztes felületekkel. Ide 

tartoznak a szelídgesztenyések és diófás ültetvények is.

#DDDB89

162

Felhagyott, elvaduló gyümölcsösök

Gondozatlan, gyomosodó, elvaduló ültetvények

#DDDB89

17

Legelők

Nagy produktivitású, fűvel sűrűn benőtt területek, 

ahol a Fűfélék (Gramineae) családjába tartozó fajok uralkodnak. A területeket elsősorban legeltetéssel ill. kaszálással hasznosítják. E területeken nem alkalmaznak vetésforgót, de alkalmazhatnak felülvetést, műtrágyázást, vízszabályozást, öntözést.

#E7E4B9

18

Bozótosok

A növényzettel és a talajjal fedett területek eggyüttes felületének több mint 20%-át a cserjék borítása teszi ki.

#8DE1C1

19

Egyéb

 

#7030A0


Stílus qml letöltése


English version