HRAMN

Az adatbázis felépítése

A vektorgrafikus adatbázis attribútumai

Attribútum típus

Leírása

LC (Felszínborítás, LandCover)

Milyen felszínborítási elemet jelöl a folt

Domináns faj

A felső lombkoronaszint, vagy a gyep domináns növényfajai

Kísérőfaj

 A foltban észlelt egyéb fás és lágyszárú növényfajok, illetve gombafajok (törekedni kell a 10 jellemző borítású faj felvételezésére, illetve a védett és az inváziós fajok felvételezésére). 

 

A kísérőfajok meghatározásának módszertana kettős súlyozási rendszeren alapul:

 

  1. A nagyobb borítású fajoknak általában nagyobb az ökológiai hozzájárulásuk, ez érvényesül a legtöbb esetben az ökoszisztéma szolgáltatásokban. Ezért ez az elsődleges adattárolási szempont.

 

  1. Milyen különleges fajok találhatók az adott foltban:

2a) védettek

2b) környezeti szennyezést jelentenek (inváziós fajok-környezetátalakító funkciókkal)

2c) adott klímaterületen nem jellemzőek (érdekességek, megfigyelések).

Élőhely

Az adott folt élőhely besorolása (ÁNÉR 2011)

Potenciális vegetáció

Az adott területen ilyen vegetáció valószínűsíthető antropogén hatás nélkül

Természetesség

A folt természetességének értékelése; 0-tól 5-ig

Talajtípus

Genetikai talajtípus

Becsült talajmélység

A termőréteg átlagos mélysége  a foltban dm élességgel

Talaj fizikai félesége

Törmelék; Durva homok; Homok; Homokos vályog; Vályog; Agyagos vályog; Agyag; Agyagos homok; Homokos agyag; Nehéz agyag; Kotu, tőzeg besorolások

Tájhasználat

A felszín funkcionalitása

Bolygatás

A foltban tapasztalható hatások, degradációt okozó vagy veszélyeztető tényezők

Terület

Folt valóságos mérete (m2) (automatikusan számolt)

Anomáliák

A foltban tapasztalt szokatlan jelenségek, melyeket fontos megemlíteni, pl. bolygatás, degradációt okozó vagy veszélyeztető tényezők

Megjegyzés

Kifejthető a folt bármely releváns tulajdonsága, például itt jelöljük meg a holtfa jelentétét is

Originator

Folt adatainak feltöltésében résztvevők felsorolása

Azonosító

Foltazonosító szám (automatikus)


English version