HRAMN

Kolon-tó északi gémtelepek

Öt éven keresztül május és június hónapokban, lehetőség szerint évente három ismétlésben repülőgéppel, kalibrált kamerával nagyfelbontású és nagy denzitású felvételezést végeztünk. A felvételekből RMSA 20 cm megbízhatóságú, 0,5 cm terepi felbontású ortofotókat, illetve ortofotó-mozaikot állítottunk elő. A felvételek részletessége lehetővé teszi a telepeken költő gém, íbisz és kárókatona fajok egyedeinek azonosítását, így egyed- és fészektérképeket állítottunk elő. A repülőgép gyors haladása és a nagy átfedés meggátolta az egyedek mozgásából adódó számlálási torzítást, a 700 m terep feletti repülési magasság pedig zavarásmentes felmérési módszernek bizonyult.

Ezzel a megoldással a fajok fészkelési dinamikája térben és időben pontosan vizsgálható, a változáselemzés látványos, vibráló téradatokkal szemlélteti Magyarország egyik legnagyobb gémtelepének alakulását.

A telepek itt sajnos a tó északi részének teljes kiszáradása miatt 2023-ban megszűntek, így a KNPI engedélyezte a védett fajok geolokációinak szemléletes megjelenítését, mivel a madarak már nem találhatók a korábban jelölt helyeken.


Résztvevők

Bakó Gábor, Molnár Zsolt, Biro Csaba, Morvai Edina, Ábrám Örs és Göndös Dorottya.


Módszer

Bakó, G.; Tolnai, M.; Takács, Á. 2014: Introduction and Testing of a Monitoring and Colony-Mapping Method for Waterbird Populations That Uses High-Speed and Ultra-Detailed Aerial Remote Sensing. Sensors 2014, 14, 12828-12846.

Bakó, G.; Molnár, Z.; Szilágyi, Z.; Biró, C.; Morvai, E.; Ábrám, Ö.; Molnár, A. Accurate Non-Disturbance Population Survey Method of Nesting Colonies in the Reedbed with Georeferenced Aerial Imagery. Sensors 2020, 20, 2601.

Bakó G. 2017: Környezet- és természetvédelmi vonatkozású változások nyomon követése nagyfelbontású légi távérzékeléssel. Doktori (PhD) disszertáció, Szent István Egyetem, Biológia Tudományi Doktori Iskola, Gödöllő. p. 176.

Ábrám Ö., Bakó G., Biró Cs., Morvai E. 2019: Gémtelep felmérés a levegőből, mint fontos indikátor Két víz köze - Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele · 2019. tavasz, p. 9.A Kolon-tó északi telepeinek térbeli alakulása 2018 és 2023 között
Gémtelepfelmérés ütemezési segédlet

Gém-, kárókatona- és íbiszfajok költési ideje Magyarországon. Általában 20-26 nap a gémek kotlási ideje, így a költés kezdetéhez ezt és a fészekben töltött napok számát figyelembe véve számolhatunk a fiókák jelenlétével. © Bakó Gábor

A mintaterület légifelvételei, ortofotója és kiértékelt adatbázisai oktatási, kutatási célokra szabadon felhasználhatók. Minden felhasználás, publikálás, illetve az állományok segítségével létrehozott termékek publikálásakor közölni kell, hogy "az Interspect Kft. HRAMN adatbázisának és/vagy távérzékelt állományainak felhasználásával készült”, illetve az adatbázis utolsó "Originator" mezőiben található résztvevőket is jelezni kell.
A fájlok hozzáféréséhez, illetve a terület vizsgálatában való részvételre az oldal alján található elérhetőségeken lehet jelentkezni.


A felmérés során készülő formátumok

  • Ortofotó (geoTIF; geoJPG; ECW)
  • Pontfelhő (ply)
  • Felszínborítás adatbázis (Shape, GeoJSON)
  • Az állományok üzleti célú felhasználása során díj illeti meg az adott termék előállításában résztvevő valamennyi szereplőt.    Vektorgrafikus felület alapú téradatbázisok alapsémája

    Vetület: EPSG:23700 - HD72 / EOV

    Karakter kódolás: UTF-8