Ortofotó-térképek
Get Adobe Flash player
Címlap Légifotó (ortofotó) térképek Valósszínes légifelvétel-térképek

 Tudományos és marketing célú légifelvétel-térképek


 A digitális légifotó-térképek merőleges kameratengelyű légi fényképek speciális feldolgozásával készülnek. Egyesítik a geometriailag pontos térkép és a részletgazdag fénykép előnyös tulajdonságait. A geometriai pontosság mellett megőrzik az adott időpont felszíni információit, amelyek számos módszerrel, a legkülönbözőbb elemzési szempontok szerint kiértékelhetőek. Archiválva összehasonlítási alapot képeznek, és hozzáférhetőek később felmerülő, új vizsgálati szempontok alkalmazásánál is. Objektíven tükröznek egy adott időpontra vonatkozó valóságot, felszíni állapotot.
Magyarországon egyedülálló technológiával, 0,5 - 100 cm/pixel terepi felbontású légifotó-térképeket készítünk, amelyekből a hagyományosnál lényegesen jobb képi minőségű térinformatikai állományokat állítunk elő.
 Az ismételt légifényképezés lehetővé teszi a jogi és természetbeni állapotok összevetését, a változások nyomon követését, épületek, bányatavak, zöldterületek nyilvántartását, az állományok összehasonlítását, az illegális beépítések felmérését.
 Igény esetén a fotótérképek kiértékelését (az információtartalom kinyerését) is elvégezzük, tematikus térképeken ábrázoljuk, valamint szakvéleményben rögzítjük.
 
 
 ORTO.jpgOrtofotók
 
Az ortofotók térfotogrammetriai eljárással mérőképekből létrehozott (ortogonális vetítésű) nagypontosságú felvételek. Az ortofotókból öszeállított ortofotó-térképek terepi pontossága jóval meghaladja a hagyományos fotótérképek (transzformált fotómozaikok) pontosságát.

orto-INTERSPECT-GE--.jpg
 
Az Interspect légifelvétel-térképének részlete összehasonlítva a Google Earth azonos felszínt ábrázoló képével
 


Az ortofotó-térképek elkészítése
 
A munkálatok megtervezése során figyelembe vesszük a kiemelkedő objektumokat a feladathoz ideális perspektív tulajdonságok érdekében, számolunk a speciális és tiltott légterekkel, beszerezzük a szükséges engedélyeket, és a várható legalkalmasabb időjárású napon, a megfelelő órákban hajtjuk végre a feladat felvételezési szakaszát. 
1abra.jpg
Az egyik települési fotogrammetriai repülésünk útvonala a GoogleFöld szolgáltatásra vetítve. 2010-ben 28 méter volt a legnagyobb eltérés a tervezett aktív repülési szakaszhoz képest. Az aktív nyomvonalak 80%-ánál 10 méternél kisebb a vízszintes eltérés.
 
Az aprólékos tervezést és engedélyezését követően, megfelelő időjárási körülmények között sor kerülhet a precíziós repülés gondos kivitelezésére, amelynek során átlagosan 5 métert térünk el a tervezett repülési sortól. A fent látható ábrán a geodéziai értelemben pontatlan, változó minőségű, kisfelbontású Google Föld felvételén jelenítettük meg rögzített repülési útvonalunkat. Az alapfelvételek minőségét több tényező határozza meg. Cégünk a legszigorúbb követelményrendszer alapján készíti el távérzékelt állományait.
 
 
 
Az ortofotó-térképek elkészítésének első lépését, a felvételek paraméteres torzulásait helyreállító műveletet mérőkameráink kalibrációja teszi lehetővé. Ez a lencserendszer és a kameratest elrajzolásait, a spektrális és geometriai jellemzők bemérését, valamint a fedélzeti navigációs rendszer szinkronizálását foglalja magában. (Az ábrán látható radikális lencsekorrekció csupán szemlélteti a paraméteres, azaz minden felvételre végrehajtott helyreállítás lényegét.)
D.jpg
Az ortorektifikáció már nem paraméteresen megy végbe, az utómunkálatok legtöbb odafigyelést és időt igénylő szakasza ennek a fázisnak az előkészítése. Ide tartozik a terepmodell készítése, beszerzése, az 1,5 cm vízszintes és 5 cm függőleges pontosságú illesztőpontok felvétele, és végül a felvételek feldolgozása.
 
 
A terepmodell segtségével, nagypontossággal rektifikált felvételpárok esetében a felszínen értelmezhető az ortofotó terepi pontossága. Az ábrán is jól megfigyelhető, hogy csupán a talajfelszínből kimagasló fák és oszlopok perspektívája tér el az átfedő képpároknál. Mindez az ortogonális vetítésű légifelvétel-térkép sajátossága, és egyben a mérési biztonság alapja. Az ortofotókból egységes képi világú, vágóvonal mentes légifelvétel-térkép készül, majd az egységes állomány a megrendelő igényeinek megfelelő fájlformátumban és szelvényezéssel kerül átadásra.
 
Minta2.jpg
Végeredményben ortofotó-térképeink települési és környezetinformatikai rendszerek alapját képezik. Többek között az alaptérképek aktualizálásában, pontosításában, részletessé tételében alkalmazzák őket.
 
 
 
Ortofotó térképeink térinformatikai rendszerben: Minta megtekintése
 

És végül néhány termékünk utóéletéről: 
 
Légifelvétel táblánk Halásztelken-.jpg
Légifelvétel-térképünk óriástáblán, Halásztelken
 
 
Az ortofotó-térképünk a pákozdi Katonai Emlékparkban
 
 
zoo.jpg
 
  
Segédletek:
 
 
Felhasználási területek                Segítség a megfelelő felbontás kiválasztásához          Minták                      Referenciák
 
 
A valósszínes légifelvétel-térképből kinyerhető információk:
image001.jpg
 
1.– Felszínborítási térképek készítése, területhasználatok vizsgálata
2.– Településszerkezet vizsgálata, áttekinthető települési térkép
3.– Telekhatárok detektálása
4.– Településrendezési terv tájékozódási térképe
5.– Az épületállomány változásainak, és az illegális beépítések nyomon követése
6.– Csapadékelvezetés vizsgálata, tereprendezési tervekhez
7.– Fás szárú növényállomány felmérése, később a kivágások / telepítések detektálása
8.– Lombos és örökzöld állományok elkülönítése
9.– Már a faji összetétel is becsülhető az elterjedési területek ismeretében
10.– A fajmeghatározás már-már lehetséges mert az egyedek jobban elkülönülnek egymástól, méretük sokszor meghatározható
11.– Elemezhető a lombszerkezet, ez javítja a fajmeghatározás esélyeit, a levél és kéreg szín, valamint az árnyék, a terepből való kiemelkedés, azaz a magasság is információt ad.
12.– A lombszerkezet pontosabban vizsgálható, sok esetben a levélállás is közelíthető, javítva a fajfelismerés lehetőségeit
13.– A fajmeghatározás lehetőségei a levélállás vizsgálataival is kiegészülnek
14.– A fajmeghatározásban már a levélmorfológia közelítése is segít egyes fajok esetében
15.– Állatfajok felismerése > 0,4 m
16.– Állatfajok felismerése > 0,1 m
17.– Beruházások, környezeti beavatkozások tervezéséhez, a kivitelezés fázisainak átláthatósága érdekében
18.– Illegális hulladéklerakók lehatárolása
19.– Vegyi szennyezésekre utaló nyomok
20.– Ipartelepeken belüli hulladékhalmok, szennyvíztisztítók ellenőrzése
21.– Szennyvíztisztítók ellenőrzése, légi monitoringja
22.– Elkeveredési, áramlási jelenségek vizsgálata
23.– Vízügyi műtárgyak folyamatainak és állapotának ellenőrzése
24.– Felszíni vízkivétel, vagy szennyező források azonosítása, üzemek, parton folyó tevékenység ellenőrzése
25.– Árvízvédelem
26.– Jégzajlás nyomon követése, jégkárok megakadályozása érdekében
27.– Ellenőrizhető, hogy a mezőgazdasági öntözés az engedélyeknek megfelelő módon és eszközökkel zajlik-e
28.– Öntözés káros hatásai, a pangó vizek, a vízelvezetés hiányosságai
29.– A talaj minőségének romlása (erózió, defláció, degradáció)
30.– Talajjavítás, meliorizáció monitoringja, belvíztérképek készítése
 
* Terepi felbontás: a digitális légifotó-térkép egyes pixelei hány cm szélességű terepi foltot jelenítenek meg átlagosan
** A táblázat csupán útmutató jellegű