Get Adobe Flash player
Címlap Infravörös légifelvételek
Légifelvétel-térképek a közeli infravörös tartományban
 
Az elektromágneses spektrum légi távérzékelésnél kiemelten értékes közeli infravörös tartománya a 780 - 1400 nm-es tartományban található.  Az emberi szem számára láthatatlan sugárzás elektro-optikai úton éppúgy rögzíthető, akár a fény (~380-780 nm). Multispektrális rendszereinkkel nem csupán az ultraibolya és a valósszínes tartomány rögzítése válik lehetővé, de a közeli infravörös tartomány vizuális megjelenítése is.
A különböző spektrális tulajdonságú felvételek más és más jelenségek, felszíni objektumok detektálását, különböző folyamatok megfigyelését teszik lehetővé.
 
A közeli infravörös tartomány előnyei
 
 
Növénybetegségek felismerése és a fertőzött területek felmérése
 
Az infravörös tartomány olyan növénybetegségek detektálására, beteg növényzettel borított felszínek lehatárolására is alkalmazható, amelyeket szabad szemmel még egészségesnek látnánk a hagyományos felbontású valósszínes ortofotó-térképeken. Így a multispektrális légifelvételezés és a felvételek fotogrammetriai feldolgozásával előállított, Egységes Országos Vetületű, nagyrészletességű állományok a megelőzés fontos eszközévé váltak.
Mivel az egészséges és beteg növényállományok elkülönítésére jól alkalmazható a közeli infravörös tartományban készült légifelvétel-térkép, így a beavatkozás, a kárelhárítás megtervezéséhez nagyon fontossá vált az utóbbi évtizedekben. A növénybetegségek terjedését sokszor csak úgy akadályozhatjuk meg, amennyiben a beteg állományt kiszelektáljuk. A károk minimalizálása és a költségcsökkentés elsősorban a tervezési fázis alapos, hatékony végrehajtásán múlik.
 
 
 
A vizsgálat mechanizmusa
 
A károsodott zöld növényi részek reflexiója lecsökken ebben a spektrális tartományban. A károsodást tápanyaghiány, egy elem túlzott bősége, vízhiány, túlzott vízbőség, fényhiány, túlzott fénybőség és növényi betegségek, károkozók, szennyező anyagok okozhatják. A károsodás pontos okát és típusát igazán pontosan a helyszíni szakértői szemle, a terepi vizsgált deríti ki. A légi távérzékelés a probléma felderítésében és térbeli kiterjedésének megállapításában nélkülözhetetlen. Alaptérképeket, de akár helyszíni GPS készülékbe táplálható beavatkozási tervet készíthetünk az így nyert digitális állományok segítségével. Amennyiben a szakemberek időben hozzájutnak a fotótérképhez, a fertőzések, rovarinváziók elhatárolhatóak az egészséges területektől. Ez különösen azoknál a kártevőknél és betegségeknél jelentős, amelyek ellen nem léteznek kifinomult védekezési módszereink, így a fertőzött lombállományt meg kell semmisíteni, és ügyelni kell, hogy a kártevő ne teleljen át kisebb növényi részben sem a hó alatt, a talajban. Ezért rendkívül fontos, hogy idejében felismerjük, és megállítsuk a károkozó terjedését, a növényzet leromlását.
 
IS 3 Multispektrális - CIR.jpg
Az Interspect IS3 digitális szenzor csatornái a klasszikus KODAK AERIAL SYSTEMS CIR légifilm színvilágát adják vissza, jól elkülöníthetővé téve a reflektanciabeli különbségeket.
 
 
Cégünk elkészíti az adott feladat által megkívánt felbontású és spektrumú légifelvétel-térképeket, és a szakszerű kiértékelést, tematikus állománytérképezést is vállaljuk.
 
 
 
Növényvédőszerek és tápanyagok ellenőrzött kijuttatása
 
A munkaterület alapos térképi megismerésével a növényvédő szerek használatát is koordinálhatjuk a környezet kímélése, és a költségcsökkentés érdekében. Amennyiben a felszín közeli talajréteg tápanyagtartalma ismert, a tápanyag visszapótlás mértéke térben megtervezhető, optimális és egészséges megoldásokat elősegítve. Ez a lehetőség a fedélzeti navigációs rendszerrel ellátott, programozható mezőgazdasági járművek elterjedésével vált egyre népszerűbbé.
 
 
 
Erdészeti és városüzemeltetési megoldások
 
A megfigyelésre az a nyár végi, ősz eleji időszak a legalkalmasabb, amikor még nem indul meg a hőmérséklet változás okozta őszi levélelszíneződés, de a vegetációs időszakban jelentkező káros jelenségek már kifejtik hatásukat. Színes infravörös felvételen a növényeket ért stresszhatásból következő csökkent anyagcsere az infravörös elektromágneses sugárzás reflexiójának csökkenését okozza. Az egészséges növények nagyjából egységes árnyalatban jelennek meg a felvételen, míg a beteg növényi részek halványabb, rózsaszínesebb árnyalatot vesznek fel. Súlyosabb esetben kékes, barna árnyalat felé tolódnak. A szálalóvágás megtervezésében nagy segítséget jelent az erdőtag egyedeinek állapotát egységes módszerrel, azonos időben, térben megjelenítő digitális, koordinátázott állomány.
A nagy kiterjedésű, nehezen megközelíthető területek felszínborítását, társulásait, azok egészségi állapotát, a fenyegető veszélyforrásokat könnyebb, gyorsabb és statisztikai értelemben is biztonságosabb távérzékelési módszerekkel felderíteni.
Magyarország a légifényképezés kezdete óta alkalmazza és kutatja a tudományterületben rejlő erdészeti lehetőségeket. Az erdészet kisebb-nagyobb szünetekkel az 1930-as évek óta alkalmaz légi felvételetést. A vegetációtérképezés hazánkban az ötvenes évektől vizsgálja a légi felmérés előnyeit, de a jogi háttér miatt a lehetőségek csak a kilencvenes évektől bontakoztak ki.
Napjainkban a vegetációtérképezéshez (a növényállományok felmérése, esetenként egyed szintű térképezés) a biomassza tömeg mérése és a különböző javított vegetációs indexek számítása társul a többspektrumú felvételezés előtérbe kerülésével.
 
 
Az RGB csatornákon kívül közeli infravörös csatornát is tartalmazó multispektrális légifelvétel-térkép részlet (INTERSPECT IS 3 rendszer, 2011.)
Viharkár és állománybecslés
 
 A kivágott fák, lekaszált növényi részek a vízvesztés következményeképp két órán belül megkülönböztethetőek az ép növényzettől infravörös légi felvételen. Éppen ezért alkalmazzák évtizedek óta az infravörös légi felvételeket az erdőgazdálkodásban, különös tekintettel a viharkárok mértékének szakszerű megállapítására.
 
 
Talajtani és vízügyi térképezés
 
A talajok nedvességtartalmának becslésére a közeli infra 800 – 1100 nm-es tartománya javasolt.
A talaj hidrológiai viszonyainak tisztázásában, belvízállapot felmérésében, és a vízügyi műtárgyak állapotának felmérésében is a segítségünkre van. A szivárgások infraszínes légi felvétellel könnyebben észlelhetők. A hullámterek hasznosításának dokumentálását normál színes felvételmontázsokkal végezhetjük, míg a hidrológiai viszonyok térképezését a közeli infravörös csatorna segíti elő nagyobb mértékben.
A vízrendezés hatékonyságának ellenőrzésére az 1960-as évek óta a legáltalánosabban színes infravörös és színes csatornákból felépülő multispektrális fotótérképet alkalmaznak, évenkénti, vagy 5, esetleg 10 évenkénti ismétlésben. Cégünk már kizárólag digitális mérőkamerás légitérképezést végez, de az archívumokból származó analóg (negatív filmen tárolt) színes és infravörös légi felvétel képkockákat (nagy felbontással, HDR) digitalizálva, ortorektifikálva a mai, eleve digitális módszerrel készülő állományokhoz hasonló, többcsatornás digitális kompozitokat is létrehozunk a hosszú távú idősoros elemzések érdekében.
 
Felvételeink kiválóak folyó és állóvizek különböző időszakokban történő állapotrögzítésére, megfigyelésére, és szennyvíztisztítók, vagy vízkivételi műtárgyak ellenőrzésére.

A települési környezetvédelem számára is rengeteg információt biztosít a spektrumnak ez a szabad szemmel láthatatlan tartománya.