Get Adobe Flash player
Címlap Hulladékgazdálkodási műtárgyak, depóniák

Légifelvételek a hulladékgazdálkodásban, a nyersanyag kitermelésnél és depóniáinak ellenőrzésében

Hulladéklerakó és egyéb hulladékártalmatlanító műtárgyak és környezetük állapotának, rekultivációjának ellenőrzése, monitoringja
 
 
A hulladékkezelés, hulladékártalmatlanítás berendezéseinek és nagyméretű műtárgyainak átfogó ellenőrzését nagyban megkönnyíti, ha nagyfelbontású légifelvételek, esetleg koordinátázott légifelvétel-mozaikok állnak rendelkezésre az adott objektumról és környezetéről, térben és időben dokumentálva annak állapotát. A pillanatnyi felszínborítási állapotot rögzítő állomány archiválható, megalapozza a térbeli idősoros változás-elemzést.
 
 

Az illegális hulladékelhelyezés térképezése

 A nagy területen elszórtan megjelenő illegális hulladék elhelyezéssel sújtott terepi foltok, és a nehezen megközelíthető, esetleg zárt gyárterületeken lévő szennyezett talajfoltok, valamint a szennyezésre utaló növényi degradáció azonosításához költséghatékonyan jutunk térinformatikai adatokhoz, amennyiben a valósszínes és a közeli infravörös spektrális tartományban készítünk légifelvétel-térképeket. A hulladéklerakók, depóniák és hulladékkezeléssel kapcsolatos beruházások tervezéséhez, ellenőrzéséhez és monitorozásához hasonló, de nagyobb terepi pontosságú ortofotó-térképeket használhatunk. Amikor a helyszíni pontszerű mintavétel adatainak feldolgozását a mintavétellel egy időben készített térinformatikai állományokkal támogatva értékeljük ki, még pontosabb eredményhez jutunk.
 

  Úgy tapasztaltuk, hogy az új digitális technológiával készülő, magas képi minőségű felvételek esetében már akár a 10 cm terepi felbontású fotómozaikokból is elegendő információt nyehetünk

 
 

Depóniák, hulladéklerakók és zagytározók kialakításának, rekultivációjának ellenőrzése

  A nyersanyag kitermelés és különböző ipari tevékenységek során termelődő, a keletkezés helyén feleslegessé vált anyagok ideiglenes vagy végleges lerakása rengeteg környezetvédelmi, egészségügyi és tájökológiai szempontú választás elé állítja a döntéshozókat. A meglévő hulladéklerakók és zagytározók felülvizsgálata, rendszeres monitoringja során éppúgy felmerül az igény a térbeli adatokra, mint például az egyes hulladékkezelő műtárgyak létesítésekor, bővítésekor. A műtárgyak zárószigetelése, lezárása után a lerakó felügyelete nem ér véget. A rendszeres ellenőrzésen túl meg kell valósítani a tájba illesztést, nyomon kell követni a másodlagos szukcessziót. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy az őshonos növényfajok helyett, a bolygatott felszínt invazív, esetenként allergén növényfajok foglalják el. A terület ellenőrzésénél nélkülözhetetlenek a talajvíz, a földtani közeg és a levegő szennyezettségének ellenőrzését célzó analitikai vizsgálatok, és az idősoros légifelvételek.
 
 
A lerakók és meddőhányók tervezésénél nélkülözhetetlena a nagyfelbontású légifelvétel-térképek alkalmazása, míg ellenőrzésükhöz nem függőleges tengelyű légifelvételeket is alkalmaznak.
 
Folyékony gyártási maradékok esetében fontos a gyakori mintavétel, különösen, ha település, védett objektumok, védett természeti terület, vagy értékes felszín alatti vízkészletek vannak a közelben.
 
 
Nyersanyagkitermelésből visszamaradt meddő rekultivációja, a másodlagos szukcesszió állapotában